Giá CTSI hôm nay

Trung bình (24h)
5,466 VND
Thấp nhất (24h)
5,344 VND
Cao nhất (24h)
5,656 VND
Khối lượng 24h
1,375,482.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,346,090.3 USD
Vốn hóa thị trường
175,929,654.28 USD

Cartesi CTSI/VND

5,621 VND
+5.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTSI
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:49 (UTC +7)
Tín hiệu