Giá CTSI hôm nay

Trung bình (24h)
0.2017 USD
Thấp nhất (24h)
0.1982 USD
Cao nhất (24h)
0.204 USD
Khối lượng 24h
727,183.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,191,928.93 USD
Vốn hóa thị trường
162,758,627.3 USD

Cartesi CTSI/USD

0.2013 USD
-0.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTSI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:18 (UTC)
Tín hiệu