Giá CTXC hôm nay

Trung bình (24h)
7,820 VND
Thấp nhất (24h)
7,370 VND
Cao nhất (24h)
8,589 VND
Khối lượng 24h
6,100,022.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,192,620.65 USD
Vốn hóa thị trường
69,710,778.66 USD

Cortex CTXC/VND

8,466 VND
+12.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTXC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:12 (UTC)
Tín hiệu