Giá CTXC hôm nay

Trung bình (24h)
8,491 VND
Thấp nhất (24h)
8,083 VND
Cao nhất (24h)
8,778 VND
Khối lượng 24h
2,951,113.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,583,147.99 USD
Vốn hóa thị trường
74,837,136.16 USD

Cortex CTXC/VND

8,746 VND
+6.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTXC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:19 (UTC +7)
Tín hiệu