Giá CTXC hôm nay

Trung bình (24h)
0.3184 USD
Thấp nhất (24h)
0.3145 USD
Cao nhất (24h)
0.3248 USD
Khối lượng 24h
1,037,670.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,622,664.99 USD
Vốn hóa thị trường
70,221,119.97 USD

Cortex CTXC/USD

0.3196 USD
+0.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTXC
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:33 (UTC +7)
Tín hiệu