Giá CVC hôm nay

Trung bình (24h)
4,241 VND
Thấp nhất (24h)
3,879 VND
Cao nhất (24h)
4,584 VND
Khối lượng 24h
6,753,363.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,335,232.76 USD
Vốn hóa thị trường
166,607,308.94 USD

Civic CVC/VND

4,463 VND
+5.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:15 (UTC)
Tín hiệu