Giá CVC hôm nay

Trung bình (24h)
4,389 VND
Thấp nhất (24h)
4,325 VND
Cao nhất (24h)
4,446 VND
Khối lượng 24h
813,623.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,876,989.88 USD
Vốn hóa thị trường
170,237,391.3 USD

Civic CVC/VND

4,359 VND
-1.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:13 (UTC)
Tín hiệu