Giá CVC hôm nay

Trung bình (24h)
0.167 USD
Thấp nhất (24h)
0.1655 USD
Cao nhất (24h)
0.1683 USD
Khối lượng 24h
798,611.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,254,737.14 USD
Vốn hóa thị trường
165,700,089.74 USD

Civic CVC/USD

0.1661 USD
-0.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVC
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:04 (UTC +7)
Tín hiệu