Giá CVP hôm nay

Trung bình (24h)
11,801 VND
Thấp nhất (24h)
11,540 VND
Cao nhất (24h)
12,024 VND
Khối lượng 24h
1,514,914.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,369,836.57 USD
Vốn hóa thị trường
13,956,756.54 USD

PowerPool CVP/VND

11,784 VND
-1.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:28 (UTC)
Tín hiệu