Giá CVP hôm nay

Trung bình (24h)
0.3858 USD
Thấp nhất (24h)
0.3815 USD
Cao nhất (24h)
0.3893 USD
Khối lượng 24h
841,721.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,254,687.43 USD
Vốn hóa thị trường
11,857,120.54 USD

PowerPool CVP/USD

0.3853 USD
+0.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVP
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:21 (UTC +7)
Tín hiệu