Giá CVP hôm nay

Trung bình (24h)
9,969 VND
Thấp nhất (24h)
9,855 VND
Cao nhất (24h)
10,064 VND
Khối lượng 24h
898,902.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,252,154.62 USD
Vốn hóa thị trường
11,804,978.72 USD

PowerPool CVP/VND

9,905 VND
-0.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CVP
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:11 (UTC +7)
Tín hiệu