Giá DATA hôm nay

Trung bình (24h)
1,597 VND
Thấp nhất (24h)
1,271 VND
Cao nhất (24h)
1,707 VND
Khối lượng 24h
3,398,794.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,203,891.2 USD
Vốn hóa thị trường
49,784,366.37 USD

Streamr DATA/VND

1,312 VND
-21.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DATA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:50 (UTC)
Tín hiệu