Giá DATA hôm nay

Trung bình (24h)
1,517 VND
Thấp nhất (24h)
1,455 VND
Cao nhất (24h)
1,551 VND
Khối lượng 24h
1,753,168.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,317,623.45 USD
Vốn hóa thị trường
61,635,101.07 USD

Streamr DATA/VND

1,540 VND
+5.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DATA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:23 (UTC +7)
Tín hiệu