Giá DATA hôm nay

Trung bình (24h)
0.0589 USD
Thấp nhất (24h)
0.0566 USD
Cao nhất (24h)
0.0603 USD
Khối lượng 24h
1,763,044.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,317,173.18 USD
Vốn hóa thị trường
61,340,514.85 USD

Streamr DATA/USD

0.0598 USD
+4.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DATA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:11 (UTC +7)
Tín hiệu