Giá DEXE hôm nay

Trung bình (24h)
107,462 VND
Thấp nhất (24h)
102,048 VND
Cao nhất (24h)
116,150 VND
Khối lượng 24h
1,565,922.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,577,549.21 USD
Vốn hóa thị trường
164,612,571.18 USD

DeXe DEXE/VND

115,362 VND
13.04% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 318
Khối lượng 24h
1,565,922.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,577,549.21 USD
Vốn hóa thị trường
164,612,571.18 USD
Cao nhất 1 năm
148,930 VND
Thấp nhất 1 năm
44,272 VND
Thấp nhất
44,272 VND
Cao nhất
843,098 VND
Lưu hành
36,500,047.23 DEXE
Tổng cung
96,504,599.34 DEXE
Biến động (1 ngày)
13.04%
Biến động (7 ngày)
28.76%
Biến động (1 tháng)
46.98%
Biến động (3 tháng)
37.7%
Biến động (Năm nay)
20.13%
Thông tin

DeXe Network là một hệ sinh thái giao dịch phi tập trung, cho phép người dùng sao chép các giao dịch của một hoặc nhiều nhà giao dịch giỏi nhất. DeXe Network ra đời với định hướng trở thành bộ công cụ mới cho thế giới DeFi (tài chính phi tập trung), giúp người tham gia dễ dàng sao chép các nhà giao dịch hàng đầu, dễ dàng kiếm tiền và quản lý tài sản của mình. Các nhà giao dịch giỏi cũng nhận được khoản thanh toán từ những người sao chép danh mục đầu tư của họ.

DEXE là token thuộc hệ sinh thái DeXe Network, với các mục đích sử dụng sau:

  • Governance (Quản trị): Những người nắm giữ đồng DEXE được đề xuất các sửa đổi tiềm năng, hoặc lựa chọn bầu/không bầu cho những thay đổi của nền tảng.
  • Trả thưởng: Hợp đồng thông minh được lập trình để khi người dùng DeXe Network kiếm được lợi nhuận, thu nhập của họ tự động được khấu trừ 30% và chia thành 3 phần: một phần sẽ được đốt cháy, phần thứ hai đưa vào quỹ bảo hiểm và phần thứ ba dùng để trả thưởng cho người nắm giữ DEXE.
  • Bảo hiểm: Người dùng có thể phòng ngừa tổn thất bằng cách stake DEXE vào quỹ bảo hiểm.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DAO
DeFi
Altcoin
Tín hiệu