Giá DEXE hôm nay

Trung bình (24h)
317,068 VND
Thấp nhất (24h)
312,441 VND
Cao nhất (24h)
322,758 VND
Khối lượng 24h
554,083.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,302,957.46 USD
Vốn hóa thị trường
699,063,866.53 USD

DeXe DEXE/VND

318,480 VND
+1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DEXE
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:58 (UTC +7)
Tín hiệu