Giá DEXE hôm nay

Trung bình (24h)
12.18 USD
Thấp nhất (24h)
11.98 USD
Cao nhất (24h)
12.46 USD
Khối lượng 24h
798,474.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,652,203.55 USD
Vốn hóa thị trường
703,818,491.57 USD

DeXe DEXE/USD

12.4 USD
+2.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DEXE
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:30 (UTC +7)
Tín hiệu