Giá DEXE hôm nay

Trung bình (24h)
356,286 VND
Thấp nhất (24h)
348,174 VND
Cao nhất (24h)
368,686 VND
Khối lượng 24h
1,756,845.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,604,031.65 USD
Vốn hóa thị trường
503,294,961.56 USD

DeXe DEXE/VND

368,660 VND
+3.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DEXE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:01 (UTC)
Tín hiệu