Giá DIA hôm nay

Trung bình (24h)
0.57 USD
Thấp nhất (24h)
0.54 USD
Cao nhất (24h)
0.59 USD
Khối lượng 24h
3,076,609.35 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,188,892.68 USD
Vốn hóa thị trường
63,335,107.14 USD

DIA DIA/USD

0.58 USD
4.6% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 540
Khối lượng 24h
3,076,609.35 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,188,892.68 USD
Vốn hóa thị trường
63,335,107.14 USD
Cao nhất 1 năm
0.7 USD
Thấp nhất 1 năm
0.21 USD
Thấp nhất
0.21 USD
Cao nhất
5.82 USD
Lưu hành
110,617,604 DIA
Tổng cung
168,817,248 DIA
Biến động (1 ngày)
4.6%
Biến động (7 ngày)
9.12%
Biến động (1 tháng)
36.25%
Biến động (3 tháng)
89.32%
Biến động (Năm nay)
23.79%
Thông tin

DIA là một dự án hoạt động trên nền tảng blockchain được sử dụng trong lĩnh vực quản lý dữ liệu (Decentralized Oracle Network). DIA được ra mắt vào năm 2018 và được sáng lập bởi Paul Claudius, Michael Weber và Samuel Brack nhằm mục đích tập hợp các bên phân tích dữ liệu, các bên cung cấp dữ liệu và người dùng dữ liệu để hình thành một hệ sinh thái vững mạnh, trở thành "Wikipedia về Dữ liệu Tài chính".

DIA không trực tiếp tạo ra nguồn dữ liệu, quản lý hay xác thực dữ liệu, thay vào đó, DIA sử dụng phần thưởng để khuyến khích họ làm điều này. DIA cho phép tất cả mọi người được quyền tham gia và đánh giá chất lượng của dữ liệu của cộng đồng vì cộng đồng. Đổi lại DIA sẽ cung cấp phần thưởng cho các bên tham gia bằng DIA Token.

Token DIA chính là token quản trị của dự án DIA, được sử dụng để tài trợ cho việc thu thập dữ liệu, xác thực dữ liệu, bỏ phiếu cho các quyết định quản trị và để khuyến khích sự phát triển của nền tảng. Người dùng có thể đặt mã thông báo DIA để khuyến khích dữ liệu mới xuất hiện trên nền tảng, nhưng quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử mặc dù DIA miễn phí.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Oracle
AI
Altcoin
Tín hiệu