Giá DIA hôm nay

Trung bình (24h)
12,317 VND
Thấp nhất (24h)
11,576 VND
Cao nhất (24h)
13,068 VND
Khối lượng 24h
2,787,153.5 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,598,435.37 USD
Vốn hóa thị trường
55,737,546.5 USD

DIA DIA/VND

13,068 VND
+10.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DIA
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:53 (UTC +7)
Tín hiệu