Giá DIA hôm nay

Trung bình (24h)
0.4776 USD
Thấp nhất (24h)
0.4507 USD
Cao nhất (24h)
0.5045 USD
Khối lượng 24h
2,826,520.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,592,651.63 USD
Vốn hóa thị trường
55,200,349.97 USD

DIA DIA/USD

0.5014 USD
+9.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DIA
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:02 (UTC +7)
Tín hiệu