Giá DKAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.00043505 USD
Thấp nhất (24h)
0.00037736 USD
Cao nhất (24h)
0.00068086 USD
Khối lượng 24h
94.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
44.86 USD
Vốn hóa thị trường
440,043.5 USD

DKAI DKAI/USD

0.00045517 USD
+20.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DKAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:09 (UTC)
Tín hiệu