Giá DKAI hôm nay

Trung bình (24h)
0.000351 USD
Thấp nhất (24h)
0.000351 USD
Cao nhất (24h)
0.000352 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
4.58 USD
Vốn hóa thị trường
339,751.06 USD

DKAI DKAI/USD

0.000351 USD
+0.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DKAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:00 (UTC)
Tín hiệu