Giá DKAI hôm nay

Trung bình (24h)
9 VND
Thấp nhất (24h)
9 VND
Cao nhất (24h)
9 VND
Khối lượng 24h
8.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
4.71 USD
Vốn hóa thị trường
337,238.4 USD

DKAI DKAI/VND

9 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá DKAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:56 (UTC)
Tín hiệu