Giá DKAI hôm nay

Trung bình (24h)
12 VND
Thấp nhất (24h)
10 VND
Cao nhất (24h)
18 VND
Khối lượng 24h
108.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
50.76 USD
Vốn hóa thị trường
474,834.78 USD

DKAI DKAI/VND

12 VND
+20% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DKAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:18 (UTC)
Tín hiệu