Giá DOT hôm nay

Trung bình (24h)
7.49 USD
Thấp nhất (24h)
7.38 USD
Cao nhất (24h)
7.62 USD
Khối lượng 24h
34,085,440.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
43,358,961.04 USD
Vốn hóa thị trường
10.61b USD

Polkadot DOT/USD

7.43 USD
-1.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DOT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:10 (UTC)
Tín hiệu