Giá DOT hôm nay

Trung bình (24h)
7.26 USD
Thấp nhất (24h)
7.2 USD
Cao nhất (24h)
7.35 USD
Khối lượng 24h
22,103,006.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
20,825,806.88 USD
Vốn hóa thị trường
10.37 tỷ USD

Polkadot DOT/USD

7.25 USD
-1.11% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DOT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:56 (UTC)
Tín hiệu