Giá DOT hôm nay

Trung bình (24h)
195,401 VND
Thấp nhất (24h)
189,763 VND
Cao nhất (24h)
198,828 VND
Khối lượng 24h
49,540,362.64 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,268,585.91 USD
Vốn hóa thị trường
10.87 tỷ USD

Polkadot DOT/VND

195,134 VND
+1.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DOT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:42 (UTC +7)
Tín hiệu