Giá DOT hôm nay

Trung bình (24h)
185,440 VND
Thấp nhất (24h)
153,259 VND
Cao nhất (24h)
193,964 VND
Khối lượng 24h
132,159,055.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
59,778,870.86 USD
Vốn hóa thị trường
8.95b USD

Polkadot DOT/VND

171,496 VND
-9.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DOT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:40 (UTC)
Tín hiệu