Giá DPET hôm nay

Trung bình (24h)
1,430 VND
Thấp nhất (24h)
1,380 VND
Cao nhất (24h)
1,477 VND
Khối lượng 24h
10,066.32 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,977.11 USD
Vốn hóa thị trường
2,239,397.06 USD

My DeFi Pet DPET/VND

1,443 VND
-1.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DPET
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:03 (UTC)
Tín hiệu