Giá DPET hôm nay

Trung bình (24h)
0.0562 USD
Thấp nhất (24h)
0.0545 USD
Cao nhất (24h)
0.0578 USD
Khối lượng 24h
194,779.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
214,957.21 USD
Vốn hóa thị trường
2,354,455.41 USD

My DeFi Pet DPET/USD

0.0578 USD
+5.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DPET
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:06 (UTC +7)
Tín hiệu