Giá DPET hôm nay

Trung bình (24h)
1,436 VND
Thấp nhất (24h)
1,415 VND
Cao nhất (24h)
1,463 VND
Khối lượng 24h
279,740.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
163,651.84 USD
Vốn hóa thị trường
2,287,399.56 USD

My DeFi Pet DPET/VND

1,440 VND
+0.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DPET
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:54 (UTC)
Tín hiệu