Giá DYM hôm nay

Trung bình (24h)
3.71 USD
Thấp nhất (24h)
3.51 USD
Cao nhất (24h)
3.87 USD
Khối lượng 24h
16,734,280.06 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,632,021.48 USD
Vốn hóa thị trường
548,805,138.53 USD

Dymension DYM/USD

3.79 USD
+3.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:02 (UTC)
Tín hiệu