Giá DYM hôm nay

Trung bình (24h)
72,992 VND
Thấp nhất (24h)
71,136 VND
Cao nhất (24h)
75,167 VND
Khối lượng 24h
6,755,481.02 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,628,133.02 USD
Vốn hóa thị trường
405,537,872.41 USD

Dymension DYM/VND

71,693 VND
-1.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYM
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:37 (UTC +7)
Tín hiệu