Giá DYM hôm nay

Trung bình (24h)
2.84 USD
Thấp nhất (24h)
2.77 USD
Cao nhất (24h)
2.92 USD
Khối lượng 24h
6,770,384.76 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,615,673.46 USD
Vốn hóa thị trường
409,116,434 USD

Dymension DYM/USD

2.83 USD
-1.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYM
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:46 (UTC +7)
Tín hiệu