Giá DYM hôm nay

Trung bình (24h)
105,829 VND
Thấp nhất (24h)
103,376 VND
Cao nhất (24h)
109,248 VND
Khối lượng 24h
6,344,838.13 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,645,471.67 USD
Vốn hóa thị trường
576,955,793.25 USD

Dymension DYM/VND

103,594 VND
-3.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DYM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:33 (UTC)
Tín hiệu