Giá EDU hôm nay

Trung bình (24h)
0.56 USD
Thấp nhất (24h)
0.53 USD
Cao nhất (24h)
0.59 USD
Khối lượng 24h
12,688,557.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,409,126.82 USD
Vốn hóa thị trường
164,846,047.65 USD

Open Campus EDU/USD

0.57 USD
+1.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EDU
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:36 (UTC)
Tín hiệu