Giá EDU hôm nay

Trung bình (24h)
0.6071 USD
Thấp nhất (24h)
0.5635 USD
Cao nhất (24h)
0.688 USD
Khối lượng 24h
6,262,461.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,980,075.57 USD
Vốn hóa thị trường
196,467,513.63 USD

Open Campus EDU/USD

0.6787 USD
+19.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EDU
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:04 (UTC +7)
Tín hiệu