Giá EDU hôm nay

Trung bình (24h)
14,354 VND
Thấp nhất (24h)
13,314 VND
Cao nhất (24h)
15,415 VND
Khối lượng 24h
2,953,272.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,556,721.24 USD
Vốn hóa thị trường
173,051,130.58 USD

Open Campus EDU/VND

15,336 VND
+13.16% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EDU
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:22 (UTC +7)
Tín hiệu