Giá EDU hôm nay

Trung bình (24h)
14,703 VND
Thấp nhất (24h)
13,371 VND
Cao nhất (24h)
15,518 VND
Khối lượng 24h
15,877,011.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,285,630.39 USD
Vốn hóa thị trường
166,136,836.04 USD

Open Campus EDU/VND

15,050 VND
+9.9% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EDU
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:21 (UTC)
Tín hiệu