Giá ENJ hôm nay

Trung bình (24h)
10,587 VND
Thấp nhất (24h)
9,834 VND
Cao nhất (24h)
11,136 VND
Khối lượng 24h
20,835,255.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,023,866.01 USD
Vốn hóa thị trường
565,362,685.5 USD

Enjin Coin ENJ/VND

10,577 VND
1.7% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 125
Khối lượng 24h
20,835,255.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,023,866.01 USD
Vốn hóa thị trường
565,362,685.5 USD
Cao nhất 1 năm
11,772 VND
Thấp nhất 1 năm
5,053 VND
Thấp nhất
764 VND
Cao nhất
123,787 VND
Lưu hành
1,379,841,765.76 ENJ
Tổng cung
1,770,435,152.42 ENJ
Biến động (1 ngày)
1.7%
Biến động (7 ngày)
26.63%
Biến động (1 tháng)
43.26%
Biến động (3 tháng)
52.34%
Biến động (Năm nay)
11.64%
Thông tin

Để phục vụ chính nền tảng game của mình, Enjin cho ra mắt đồng Enjin Coin (ENJ) được chạy theo tiêu chuẩn ERC-20 trên nền tảng Blockchain của Ethereum được phát hành bởi chính công ty Enjin vào năm 2017.

Enjin Coin là đồng tiền điện tử của nền tảng phát triển game áp dụng công nghệ Blockchain Enjin. Enjin Coin (ENJ) có 2 chức năng chính trong hệ sinh thái của Enjin, bao gồm:

  • Chức năng tiền tệ: ENJ được sử dụng như tiền tệ chung để mua bán trao đổi các vật phẩm trong hệ sinh thái của Enjin, bao gồm tất cả các games được thiết kế trên nền tảng của họ.
  • Chức năng quản trị: Để phát hành games, vật phẩm, tiền tệ… sử dụng trong games, các nhà phát triển cần dùng ENJ để thanh toán phí dịch vụ.

Thông số kỹ thuật

  • Tên gọi: Enjin Coin Token
  • Ký hiệu: ENJ
  • Nền tảng: Ethereum
  • Tiêu chuẩn: ERC-20, ERC1155
  • Địa chỉ Smart Contract: 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c
  • Loại token: Utility Token
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
GameFi
Metaverse
Tín hiệu