Giá ENJ hôm nay

Trung bình (24h)
8,301 VND
Thấp nhất (24h)
8,122 VND
Cao nhất (24h)
8,521 VND
Khối lượng 24h
2,071,584.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,766,200.23 USD
Vốn hóa thị trường
473,523,386.05 USD

Enjin Coin ENJ/VND

8,393 VND
+1.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENJ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:20 (UTC)
Tín hiệu