Giá ENJ hôm nay

Trung bình (24h)
0.3404 USD
Thấp nhất (24h)
0.329 USD
Cao nhất (24h)
0.3657 USD
Khối lượng 24h
9,536,728.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,747,917.49 USD
Vốn hóa thị trường
509,188,851.35 USD

Enjin Coin ENJ/USD

0.3531 USD
+6.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENJ
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:07 (UTC +7)
Tín hiệu