Giá ENJ hôm nay

Trung bình (24h)
9,126 VND
Thấp nhất (24h)
8,913 VND
Cao nhất (24h)
9,309 VND
Khối lượng 24h
2,919,612.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,543,212.47 USD
Vốn hóa thị trường
484,422,476.71 USD

Enjin Coin ENJ/VND

9,108 VND
-1.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENJ
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:22 (UTC)
Tín hiệu