Giá ENS hôm nay

Trung bình (24h)
13.1 USD
Thấp nhất (24h)
12.07 USD
Cao nhất (24h)
14.19 USD
Khối lượng 24h
20,333,353.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,883,223.1 USD
Vốn hóa thị trường
435,716,953.59 USD

Ethereum Name Service ENS/USD

14.13 USD
+12.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:23 (UTC)
Tín hiệu