Giá ENS hôm nay

Trung bình (24h)
383,074 VND
Thấp nhất (24h)
368,529 VND
Cao nhất (24h)
395,290 VND
Khối lượng 24h
9,051,261.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,356,248.15 USD
Vốn hóa thị trường
468,753,239.53 USD

Ethereum Name Service ENS/VND

386,638 VND
+4.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:00 (UTC)
Tín hiệu