Giá ENS hôm nay

Trung bình (24h)
26.32 USD
Thấp nhất (24h)
24.62 USD
Cao nhất (24h)
28.29 USD
Khối lượng 24h
88,739,897.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
53,876,496.77 USD
Vốn hóa thị trường
801,624,422.77 USD

Ethereum Name Service ENS/USD

25.69 USD
+3.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENS
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:06 (UTC +7)
Tín hiệu