Giá ENS hôm nay

Trung bình (24h)
349,654 VND
Thấp nhất (24h)
321,450 VND
Cao nhất (24h)
376,137 VND
Khối lượng 24h
20,064,048.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,122,384.46 USD
Vốn hóa thị trường
436,029,838.46 USD

Ethereum Name Service ENS/VND

365,866 VND
+10.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:32 (UTC)
Tín hiệu