Giá EOS hôm nay

Trung bình (24h)
0.75 USD
Thấp nhất (24h)
0.71 USD
Cao nhất (24h)
0.79 USD
Khối lượng 24h
34,113,931.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,241,241.37 USD
Vốn hóa thị trường
870,750,108.93 USD

EOS EOS/USD

0.78 USD
+6.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EOS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:19 (UTC)
Tín hiệu