Giá EOS hôm nay

Trung bình (24h)
22,251 VND
Thấp nhất (24h)
21,509 VND
Cao nhất (24h)
22,966 VND
Khối lượng 24h
19,811,740.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,112,314.37 USD
Vốn hóa thị trường
972,880,285.59 USD

EOS EOS/VND

22,332 VND
+3.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EOS
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:44 (UTC +7)
Tín hiệu